top
 
F C K : SESSIÓ INFORMATIVA REPERCUSSIÓ DE L'IVA (21%)

El passat 8de setembre, la FCK i D.A. va organitzar una sessió informativa sobre les mesures del Reial Decret Llei 20/2012 amb la pujada del 21%, oberta a tots els clubs federats.

La Sessió va estar dirigida per Pere Babià Díez (Ecnomista i Gestor Administratiu), on l'objectiu de la jornada era:

  • Breu exposició de les principals mesures aprovades en el RD Llei 20/2012 de 14 de Juliol, fent especial menció a l’increment de l’IVA.
  • Explicació de quin és l’efecte de les mesures en el cas del Gimnàs, Club Esportiu o Professor d’arts marcials.
  • Com es poden minimitzar l’efecte d’aquestes mesures.

Es varen donar explicacions i valoracions generals de les diferents modalitats de tributació a les que pot optar un Gimàs, Club Esportiu o Professor d’arts marcials. I opcions de constituir a activar un Club Esportiu sense afany de lucre, que reuneixi els requisits per estar exempt d’IVA.

Al finalitzarl'exposició, es va realitzar un torn obert de paraules i debat, on els assistents van poder posar en manifest els seus dubtes i inquietuds al respecte, i de la mateixa manera van reconèixer de forma molt positiva la iniciativa de la Federació en realitzar aquest acte, davant la situació d’incertesa i canvis que ens envolta.

 

F.C.K. – Setembre 2012

alt

 

 
Avís legal