top
 

ESPIRITUALMENT: aquĂ­ podem pensar que estem davant  d’una vessant religiosa, i no necessariament Ă©s aixĂ­. Atès que l'Ă©sser humĂ  sempre busca perfeccionar-se ja sigui per ser mĂ©s fort que els altres, mĂ©s savi, mĂ©s ric, mĂ©s espavilat, etc. Diguem per què no perfeccionar-se per buscar el grau d’excel·lència. Discernir entre allò que l'eleva i el fa lliure, d’allò que l'enganxa i l’esclavitza, començant per les pròpies inclinacions, requereix reconèixer  “l’ego”.

Tot passa per un procĂ©s on les coses adquireixen una certa rellevĂ ncia per desprès perdre-la fins a ser  transcendides. Les diferents percepcions que tenim les hem de digerir i d’aquesta manera  podrem gaudir del seu missatge, sense que ens vagin carregant fins que no podem mĂ©s.

El Karate-Do pot ajudar a perfeccionar el carĂ cter; contemplant  tot amb la ment buida, “la ment de principiant” SOOCHIN. La constĂ ncia, la paciència, la fortalesa, la temprança, sĂłn les virtuts que hem de buscar perquè ens faran adonar de la importĂ ncia relativa dels entrebancs, i dels beneficis que aquests ens aporten.

El Karate-Do ens apropa al “camĂ­ de l’esforç”; ens obre les portes a l’autocontrol  perquè treballant la voluntat s’avença moltĂ­ssim en aquest sentit.

En definitiva: dir que la prĂ ctica del Karate-Do ens ajuda per ser forts amb nosaltres mateixos i comprensius amb l’entorn, amb les persones, i ser mĂ©s Ăştils als altres. 
Avís legal