top
 

CONCLUSIÓ: podem dir que allò “dolent”, no es l’activitat en si, en tot cas es en nosaltres, en la manera d’aprendre-la, d’entendre-la i de practicar-la.

A cada etapa de la nostra vida li correspon allò que la pròpia naturalesa ens demana, i també en funció dels nostres condicionants.  Aprendre de les errades i dels encerts depèn en gran mida de la percepció que en tinguem. Per això es molt important trobar el “camí” més adient per despertar .

La impaciència de tothom per tenir resultats i l’expectativa de descobrir talents precoços, es causa de que hi hagi tendència a descuidar la finalitat educativa del Karate-Do.

En condicions adequades, el nen adquireix una correcta motricitat gatejant lliurement, desprès desenvolupa les seves habilitats per mitjà del joc i posteriorment s’ensinistra en les pràctiques esportives. L’ensenyança del Karate-Do requereix una pedagogia adequada, que contempli la transició de treball motriu al jocs, i d’aquests a l’esport reduït. La omissió d’aquestes etapes té efectes negatius. Per una majoria l’aprenentatge resulta d’una dificultat excessiva, per això aviat s’avorreixen i abandonen la pràctica.

El Karate-Do no tracta de proporcionar un desenvolupament muscular prematur, sinó de desenvolupar les qualitats per l’activitat corporal, per l’entrenament organitzat de les qualitats motrius. Paral·lelament, contempla l’exercitació de facultats mentals, amb l’objectiu de procurar al nen un desenvolupament equilibrat. D’aquesta manera, la pràctica regular els orienta cap a l’adquisició de l’ autodomini i la formació del caràcter, necessaris per una correcta integració social.

L’esport en general, és el substitut de les activitats naturals per això un programa complert de preparació esportiva ha d’incloure necessariament una iniciació als esports de combat.

Si decidiu aprendre aquest art o que l’aprengui algú de la vostra família, parleu-ne amb el professor, i informeu-vos degudament. Encara que les garanties no siguin absolutes, com a mínim haureu fet tot el possible.

 

  
Avís legal