top
 

Actualment  el Tai-txi es caracteritza per seqüències de moviments o formes anomenades Tao-lu. Generalment són moviments lents i suaus coordinats amb la respiració i amb la intenció de restablir i potenciar la energia interna (Txi) . També és cert que existeixen escoles on es fa més notable la projecció o emissió d’energia  (Fa- Jing) com la escola de la família Chen.

alt

En la antiguitat, el Tai-txi només es practicava en clans familiars. Actualment el Tai-txi és una disciplina que practiquen milers de persones arreu del món.

 

Les escoles de les famílies més representatives són:

-Wutang, originària de la família de monjos de Wutang. Es caracteritza pels seus moviments de gran amplitud, posicions molt baixes, concentració d’energia interna alternant suavitat i explosibilitat. Destaca una branca d’aquest estil anomenada Zhao Bao per la seva vigorositat.

-Chen,  del  Tai-txi-txuan original de Chen Wanting y la seva descendència. Es caracteritza pel seu treball  circular de concentració d’energia amb una manifestació externa de poder i força (Fa-Jing).

-Yang, de Yang Luchang (1789-1872) i la seva descendència. Prové de l’estil original Chen. Es caracteritza pels seus moviments amplis, lents i suaus, la respiració profunda i calmada. És recomanat per metges i especialistes per restablir i mantenir la salut.  Fets que fan d’aquest estil el Tai-txi amb el major nombre de practicants del món.

-Wu, de Wu Quanyou (1834-1902). És una branca de l’estil Yang. Es caracteritza per moviments amplis com l’estil Yang i d’altres tancats com els de l’estil Chen. El moviment sempre manté la mateixa cadència i continuïtat, el cos sempre recte i utilitza “Fa-Jing” a l’hora d’empènyer. Sempre protegeix amb una mà i amb l’altra fa la tècnica. Les empentes no van més enllà de la línia del peu avançat.

-Wu (Wushi), de Wu Yuxing (1812-1880). És una branca de l’estil Yang. Es caracteritza per moviments curts i petits desplaçaments, així com per les seves tècniques de combat cos a cos.

-Sun, de Sun Lutang (1860-1932). És una branca de l’estil Yang. Es caracteritza per moviments constants d’obrir i tancar per desenvolupar energia. Posicions altes i àgils.      
Avís legal