top
 

GOSHIN

Disciplina basada en l'Art de la Defensa del Cos, el qual s'aprofita d'un conjunt de tècniques de cops, pressions, luxacions i projeccions a fi de tenir capacitat de resposta real davant qualsevol agressió independentment de la intensitat de la mateixa, ja sigui en; llocs tancats, reduïts, al terra, etc., i així arribar a poder controlar i / o neutralitzar, tant l'agressió com l'agressor. Enquadrades dintre de la disciplina, existeixen amb entitat pròpia les especialitats de Defensa i Protecció i de Krav Maga.

Direcció tècnica: Rafaél Pulgarín


DEFENSA I PROTECCIÓ (DiP)

És una nova activitat física, adreçada a la millora física i formativa dels professionals de la seguretat pública de Catalunya, dins l'àmbit de la defensa personal. Ha estat un projecte conjunt entre l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (antiga Escola de Policia de Catalunya), l'Escola Catalana de l'Esport i  la Federació Catalana de Karate entre d'altres.

Direcció tècnica: Antoni flores


EL KRAV MAGA

és un sistema de Defensa Personal i Combat Cos a Cos senzill, fàcil d'aprendre i fàcil de recordar. El sistema de Krav Maga està basat en valors morals i humans, emfatitzant la integritat personal, la no-violència i la conducta humil.És el sistema oficial de Defensa Personal i Combat Cos a Cos de les Forces de Defensa d'Israel, t'ofereix un mètode fàcil d'aprendre, però molt eficaç, que posa l'èmfasi en moviments instintius, tècniques pràctiques i situacions realistes d'entrenament.

Direcció tècnica: Andrés Bravo

 
Avís legal